Tidligere Jernbanetunnell sett fra Nygårdsgaten, bilde 3