Gamle og nye Nygårdbro, Ulriksfjellet i bakgrunnen