Bergen 29.10.2005  
 

Bergen sett fra Fjellveien, lille Lungegårdsvann i midten