Bergen 29.10.2005  
 

Fløibanen på vei opp mot Fløien stasjon