Bergensbanen    
 

Tog 601 kjører inn på Hol stasjon