Bergensbanen    
 

Tog 602 nærmer seg Trolldalen, det minker på snøen