Jegerprøvekurs.   
 

Dette var vanskelig å få til