Ulvikfjorden og Osafjorden, Ulvik ligger innerst i fjorden. Osa til h°yre