Kong Oskar II kapell

 
  Før grensedragningen i 1826 var området stort sett bare norsk på papiret .De russiske fiskerne bydde seg ikke om at de var inne på norsk territorium. De bygde sine gammer og satte sine garn på den norske siden av grensa. Der gikk laksen i stimer for å finne gyteplasser i den lille grenseelva. Dette skapte problemer for de nordmennene som hadde bosatt seg her. Det ble etter hvert så ille at lokalbefolkningen krevde beskyttelse fra amtmannen i Vadsø. De 20 menneskene som var fast bosatte i dalen ble bønnhørt. En kapteinløytnant ble sendt over fjorden fra Vardøhus Festning for å inspisere forholdene, og slo fast at russiske fiskere krenket grensen. Men han foreslo imidlertid en meget original løsning på konflikten til soldat å være; det burde anlegges en kirke som var synlig fra sjøen. Russerne hadde nemlig respekt for kirkebygg. Den stod ferdig i 1869 og ble malt hvit for å kunne være et synlig grensemerke. Da Kong Oskar i 1873 besøkte kirka gav han den også sitt navn. Kong Oskar var en opplyst mann. Han sørget for at det ble leget en minneplate med både norsk og samisk inskripsjon inne i kirka. I dag kan plasseringen synes merkelig. Uten omkringliggende bebyggelse. Men kirka har hatt sin betydning som et nasjonalt symbol; - dette er norsk land!
Grense-Jakobselv er spesiell. Frodig. Gold. Og så langt du kan komme østover i den visumfrie delen av Europa.