Åsane JFF,    
 

Frammøte til utedagen på jegerprøvekurset