Bergen,  
 

 Seilskuta "Statsraad Lehmkuhl" legger  fra kai