Bergen   
 

Nordnes og Skolten sett fra Stolzen, tåken siger inn mot byen