På tur fra Arna til Ulriken,  
 

Turistskip ved Skoltegrunnskaien, sett fra Ulriken