På tur fra Arna til Ulriken,  
 

Fiskebåt på slipp, sett fra Ulriken (Mjellem og Karlsen)