Bergen fra Fl°ien,    
 

Redningssk°yte ved Strandkaien