Bergen fra Fl°ien,       
 

Skip ved Skoltegrunnskaien