Bergen fra Fjellveien,  
 

Søndags handel på Torget