Bergen fra Fjellveien,  
 

Draupner på vei ut Vågen