Bergen fra Fjellveien,  
 

Fontene i lille Lungegårdsvann