Fedje,  
 

Hellesøy Fyr, ligger på sørsiden av Fedje