Andvik,  
 

Nørland sett fra Litlefjellet, 436 m.o.h.