Andvik,    
 

Her°y midt i bildet og litt av Dyr°y