Andvikgrend,  
 

På tur med turlaget til Ådneburen
På vei opp Nørlandsdalen (Meisdalen)