Ulven leir på Os,   
 

Kålen på vei til å bli delt opp