Ulven leir på Os,    
 

Fruktsalaten er snart ferdig, bitene driver i luften blandt publikum