Ulven leir på Os,  
 

Skyting med børsa over hodet, sikting er unødvendig