Ulven leir på Os,  
 

Jocke Smalanning skal underholde med trickskyting.
Har vært Svensk skyttermester hele 32 ganger