På tur til Blådalsvatnet på Kvingo  
 

Mat og drikke må man ha