På tur til Blådalsvatnet på Kvingo  
 

Endelig flater det ut