På tur til Blådalsvatnet på Kvingo  
 

Utsikt mot Sævråsvåg