På tur til Blådalsvatnet på Kvingo  
 

Bratt oppstigning