Bergen,    
 

Turistskip ligger ved Skoltegrunnskaien